Inkomende gesprekken

Go Integrator voor BroadWorks kan worden gebruikt om u te vertellen wie er belt voordat u de telefoon opneemt.

Dit kan nuttig blijken op vele manieren. Wanneer u bezig bent met een project, kan het u toestaan selectief om te gaan met het beantwoorden van oproepen. Ook kan het u toestaan om de beller te begroeten in een meer persoonlijke manier. Bij ontvangst van een oproep is het heel eenvoudig om de naam van de beller op te slaan voor toekomstig gebruik.

Ook met CRM integratie, details van bellers worden snel opgezocht en weergegeven.
De video demonstreert hoe eenvoudig het is om de naam van een beller toe te voegen voor toekomstig gebruik. Het demonstreert ook het discrete voorbeeldvenster.

Deze faciliteit is aanwezig in GoIntegrator Db en GoIntegrator Lite.